Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken
Beschrijving


Contextdiagram
FORA
Driver Art. 34a WPO- Afschriften bewijsstukken Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring die door een werkgever wordt verstrekt aan een werknemer om zijn of haar prestaties en werkervaring te bevestigen. Het bevat doorgaans informatie over de duur van de dienstverband, de uitgevoerde taken en andere relevante details, en kan worden gebruikt als referentie bij toekomstige sollicitaties. (BusinessObject) Getuigschrift Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsoveree- nkomst Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheids- verklaring Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdo- ssier InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:47:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:47:30 CEST


Details ArchiMate-element Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-732d389e-c99c-4a568-46c7-9a14fb7cfd0
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-732d389e-c99c-4a568-46c7-9a14fb7cfd0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=3&artikel=34a&z=2023-10-11&g=2023-10-11
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=3&artikel=34a&z=2023-10-11&g=2023-10-11
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 732d389e-c99c-4a568-46c7-9a14fb7cfd0
Original ID  : id-732d389ec99c4a56846c79a14fb7cfd0
Semanticsearch  : art. 34a wpo - afschriften bewijsstukken