Geschiktheidsverklaring

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Geschiktheidsverklaring
Beschrijving
Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie.


Contextdiagram
FORA
Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheids- verklaring Driver Art. 7.27 WVO 2020 - Geschiktheids- onderzoek Driver Art. 7.11 WVO 2020 - Bevoegdheid Driver Art. 3.2 CAO po - Bezit onderwijsbevo- egdheid Het afronden van het geschiktheidsonderzoek zodat er vastgesteld is dat de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te gaan staan, binnen 2 jaar de bevoegdheid weet te halen en of er aanvullende scholing en begeleiding vereist is. Tijdens het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek wordt er o.a.: - een assesment afgenomen, - een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd, - een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. (BusinessProcess) Uitvoeren geschiktheids- onderzoek zij- instroom Driver Art. 172 WPO- Geschiktheid- sonderzoek Het selecteren en identificeren van geschikte individuen die in aanmerking komen voor een specifieke functie of positie binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen kandidaten Driver Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheids- verklaring Driver Art. 152 WEC- Geschiktheid- sonderzoek Driver Art. 34a WPO- Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3 BZI - Aanvraag geschiktheids- onderzoek en vaststelling geschiktheids- oordeel Driver Art. 174 WPO- Uitvoeren geschiktheids- onderzoek InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:40 CEST


Details ArchiMate-element Geschiktheidsverklaring
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-fcbc9296-de64-4b2f9-78d1-8b6cc7469ce
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-fcbc9296-de64-4b2f9-78d1-8b6cc7469ce
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Geschiktheidsverklaring
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : fcbc9296-de64-4b2f9-78d1-8b6cc7469ce
Original ID  : id-fcbc9296de644b2f978d18b6cc7469ce
Semanticsearch  : geschiktheidsverklaring