Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom
Beschrijving
Het afronden van het geschiktheidsonderzoek zodat er vastgesteld is dat de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te gaan staan, binnen 2 jaar de bevoegdheid weet te halen en of er aanvullende scholing en begeleiding vereist is.

Tijdens het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek wordt er o.a.: - een assesment afgenomen, - een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd,

- een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd.


Contextdiagram
FORA
Het afronden van het geschiktheidsonderzoek zodat er vastgesteld is dat de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te gaan staan, binnen 2 jaar de bevoegdheid weet te halen en of er aanvullende scholing en begeleiding vereist is. Tijdens het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek wordt er o.a.: - een assesment afgenomen, - een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd, - een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. (BusinessProcess) Uitvoeren geschiktheids- onderzoek zij- instroom Het samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst. (BusinessProcess) Inrichten zij- instroom dossier Het onderzoek wat moet plaatsvinden om te bepalen of een zijinstromer bekwaam is om het zijinstroom traject te starten. (BusinessObject) Bekwaamheid- sonderzoek Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties. (BusinessObject) Ervaringscertif- icaat (EVC) Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheids- verklaring Een of meerdere testen om te toetsen wat de competenties en kwaliteiten van een (nieuwe) medewerker zijn. (BusinessObject) Assesment AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:05:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:05:04 CEST


Details ArchiMate-element Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-8eefc05a-fb46-4bf98-de42-9ee6dc5eb6c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8eefc05a-fb46-4bf98-de42-9ee6dc5eb6c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom
FORA-type  : Processtap
Object ID  : 8eefc05a-fb46-4bf98-de42-9ee6dc5eb6c
Original ID  : id-8eefc05afb464bf98de429ee6dc5eb6c
Semanticsearch  : uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij-instroom