Personeelsdossier

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Personeelsdossier
Beschrijving
Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen.


Contextdiagram
FORA
Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdo- ssier Het verwerken van de geformaliseerde stukken in het personeels administratie systeem. Tijdens dit proces worden stukken die gebruikt zijn voor de tot standkoming van een dienstverband, maar geen verdere doelbinding hebben voor een verwerking in het personeels dossier, gearchiveerd. (BusinessProcess) Verwerken en archiveren getekende overeenkomst- en Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsoveree- nkomst Driver Art. 34a WPO- Afschriften bewijsstukken Het vrijgeven van het dossier nadat het dossier als compleet is gemarkeerd. Wanneer het dossier vrijgegeven is zal er geen actieve monitoring vanuit HR plaatsvinden t.b.v. het instroom proces. (BusinessProcess) Vrijgeven compleet dossier De juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context. (BusinessObject) Benoemingsgr- ondslag Het bepalen of een personeelsdossier compleet is. Een dossier is compleet wanneer de vooraf bepaalde stukken in het dossier opgenomen zijn. Dit zijn onder andere de volgende stukken; - arbeitsovereenkomst - additionele overeekomsten (bijv. scholingsovereenkomst) - VOG - Diploma(s) en/of certificaten (indien internationaal;)- Erkenning internationaal diploma (BusinessProcess) Bepalen compleetheid personeelsdos- sier AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 21:06:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:06:14 CEST


Details ArchiMate-element Personeelsdossier
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1eb43a27-3cc8-4316a-3225-14ceea8c950
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1eb43a27-3cc8-4316a-3225-14ceea8c950
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Personeelsdossier
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 1eb43a27-3cc8-4316a-3225-14ceea8c950
Original ID  : id-1eb43a273cc84316a322514ceea8c950
Semanticsearch  : personeelsdossier