Benoemingsgrondslag

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Benoemingsgrondslag
Beschrijving
De juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context.


Contextdiagram
FORA
De juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context. (BusinessObject) Benoemingsgr- ondslag Driver Art. 32 WPO - Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel Driver Art. 7.17 WVO 2020 - Tijdelijke benoembaarh- eid van de leraar in opleiding Het documenteren en vastleggen van de bevoegdheid en benoemingsgrond binnen de context van het onderwijs, waarbij wordt vastgelegd welke autoriteit binnen de onderwijsinstelling de bevoegdheid heeft om personeel aan te nemen en op basis van welke criteria en gronden een persoon wordt benoemd in een specifieke functie of positie. Deze registratie is van belang voor het naleven van onderwijswetgeving en het transparant en rechtmatig uitvoeren van het wervingsproces. (BusinessProcess) Vastleggen bevoegdheid en benoemingsgr- ond Driver Art. 5 CAO vo- Functies en functiewaarder- ing Driver Art. 5.2 CAO po - Benoeming in een functie Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdo- ssier Driver Art. 34 WPO - Benoeming in algemene dienst InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:02:43 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:43 CEST


Details ArchiMate-element Benoemingsgrondslag
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ab989569-7d9e-48d8a-f03d-df078caa209
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ab989569-7d9e-48d8a-f03d-df078caa209
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Benoemingsgrondslag
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ab989569-7d9e-48d8a-f03d-df078caa209
Original ID  : id-ab9895697d9e48d8af03ddf078caa209
Semanticsearch  : benoemingsgrondslag