Arbeidsovereenkomst

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Arbeidsovereenkomst
Beschrijving
Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband.


Contextdiagram
FORA
Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsoveree- nkomst Het formaliseren van de indienst overkeenkomst door middel van het ondertekenen van de arbeitsovereenkomst en additionele overeenkomsten die benodigd zijn om een dienstverband te kunnen starten. (BusinessProcess) Formaliseren indienst overeenkomst- en Het opstellen van de arbeitsvoorwaarden die vastgelegd worden in de arbeitsovereenkomst. De arbeitsovereenkomsten worden opgebouwd vanuit de functie eigenschappen. (BusinessProcess) Opstellen arbeidsvoorw- aarden Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsoveree- nkomst Driver Art. 34a WPO- Afschriften bewijsstukken Driver Art. 9 CAO vo- Arbeidsovere- enkomst Het opstellen van een definitieve arbeidsovereenkomst omvat het formuleren van een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer vastlegt. Belangrijke elementen omvatten functieomschrijving, salaris, arbeidsduur, vakantie, opzegtermijn en andere relevante bepalingen. Het document moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de overeenkomst van beide partijen weerspiegelen (BusinessProcess) Opstellen definitieve arbeitsoveree- nkomst Driver Art. 7.30 WVO 2020 - Scholings- en begeleidingso- vereenkomst zij-instroom Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken Het formaliseren en verwerken van een arbeidsovereenkomst, waarbij de relevante informatie met betrekking tot de tewerkstelling van een individu wordt vastgelegd en gedocumenteerd. Dit omvat onder andere de vaststelling van arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en andere overeengekomen bepalingen die de arbeidsrelatie regelen. (BusinessProcess) Verwerken arbeidsoveree- nkomst AccessRelationship W AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:16:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:16:04 CEST


Details ArchiMate-element Arbeidsovereenkomst
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-0aa95f49-ab37-4b859-39c2-0c7340a5aed
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0aa95f49-ab37-4b859-39c2-0c7340a5aed
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Arbeidsovereenkomst
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 0aa95f49-ab37-4b859-39c2-0c7340a5aed
Original ID  : id-0aa95f49ab374b85939c20c7340a5aed
Semanticsearch  : arbeidsovereenkomst