Opstellen definitieve arbeitsovereenkomst

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Opstellen definitieve arbeitsovereenkomst
Beschrijving
Het opstellen van een definitieve arbeidsovereenkomst omvat het formuleren van een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer vastlegt. Belangrijke elementen omvatten functieomschrijving, salaris, arbeidsduur, vakantie, opzegtermijn en andere relevante bepalingen. Het document moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de overeenkomst van beide partijen weerspiegelenDetails ArchiMate-element Opstellen definitieve arbeitsovereenkomst
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-6ef85e82-0917-4e218-d9d0-0b5467eaf4c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6ef85e82-0917-4e218-d9d0-0b5467eaf4c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opstellen definitieve arbeitsovereenkomst
FORA-type  : Processtap
Object ID  : 6ef85e82-0917-4e218-d9d0-0b5467eaf4c
Original ID  : id-6ef85e8209174e218d9d00b5467eaf4c
Semanticsearch  : opstellen definitieve arbeitsovereenkomst