Formaliseren contracten interne medewerker

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Formaliseren contracten interne medewerker
Beschrijving
Het formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern)


Contextdiagram
FORA
Het formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern) (BusinessProcess) Formaliseren contracten interne medewerker Het formaliseren van de indienst overkeenkomst door middel van het ondertekenen van de arbeitsovereenkomst en additionele overeenkomsten die benodigd zijn om een dienstverband te kunnen starten. (BusinessProcess) Formaliseren indienst overeenkomst- en Het opstellen van een definitieve arbeidsovereenkomst omvat het formuleren van een juridisch bindend document dat de voorwaarden van de werkrelatie tussen werkgever en werknemer vastlegt. Belangrijke elementen omvatten functieomschrijving, salaris, arbeidsduur, vakantie, opzegtermijn en andere relevante bepalingen. Het document moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de overeenkomst van beide partijen weerspiegelen (BusinessProcess) Opstellen definitieve arbeitsoveree- nkomst Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het verwerken van de geformaliseerde stukken in het personeels administratie systeem. Tijdens dit proces worden stukken die gebruikt zijn voor de tot standkoming van een dienstverband, maar geen verdere doelbinding hebben voor een verwerking in het personeels dossier, gearchiveerd. (BusinessProcess) Verwerken en archiveren getekende overeenkomst- en AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:37 CEST


Details ArchiMate-element Formaliseren contracten interne medewerker
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-fd7ba262-657d-45828-08da-b6305054eb7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-fd7ba262-657d-45828-08da-b6305054eb7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Formaliseren contracten interne medewerker
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : fd7ba262-657d-45828-08da-b6305054eb7
Original ID  : id-fd7ba262657d4582808dab6305054eb7
Semanticsearch  : formaliseren contracten interne medewerker