Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-d665ef20-d3f3-4a22a-c2af-250f1145d80
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d665ef20-d3f3-4a22a-c2af-250f1145d80
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : d665ef20-d3f3-4a22a-c2af-250f1145d80
Original ID  : id-d665ef20d3f34a22ac2af250f1145d80
Semanticsearch  : art. 3.1 cao po - arbeidsovereenkomst