Eindexamen

Beschrijving
Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.


Contextdiagram
FORA
Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. (BusinessObject) Schoolexamen Driver Art. 2.51 WVO 2020 - Eindexamen Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. (BusinessObject) Centraal examen De slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen. (BusinessObject) Slaag- zakregeling Het resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria. (BusinessObject) Uitslag Formeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen. (BusinessObject) Examenuitslag Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering Een summatieve toets is een toets waarmee een leerling een specifiek onderdeel, eventueel leerjaar of onderwijssoort, afsluit. (BusinessObject) Summatieve toets Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenregle- ment AggregationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship regelt Deze svg is op 14-05-2024 20:30:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:30:15 CEST


Details ArchiMate-element Eindexamen
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-27c3ee38-f2b8-4ad09-f6e2-5f50322019e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-27c3ee38-f2b8-4ad09-f6e2-5f50322019e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Eindexamen
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Bron  : [Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad]
Sector  : VO
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 23-10-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 27c3ee38-f2b8-4ad09-f6e2-5f50322019e
Original ID  : id-27c3ee38f2b84ad09f6e25f50322019e
Semanticsearch  : eindexamen