Herkansing Centraal examen bepaald

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessEvents > Herkansing Centraal examen bepaald
Beschrijving
Dit procesmodel toont in hoofdlijnen de procesgang met betrekking tot het Eindexamen bij het Voortgezet Onderwijs, die bestaat uit:
  • Voorbereiding, waaronder:
 - Opstellen van reglementen, programma's ne richtlijnen
 - Planning en roostering van activiteiten en medewerkers
 - Inrichting van de benodigde organisatie voor de diverse onderdelen
 - Informering van de betrokken
  • Afname van het Schoolexamens
  • Afname van de Centrale Examens
  • Verwerking van de resultaten, waaronder:
 - Vaststelling van de eindcijfers van het Eindexamen
 - Vaststelling van de uitslag
 - Uitreiken van de diploma's
- Rapportage van de eindcijfers en uitslagDetails ArchiMate-element Herkansing Centraal examen bepaald
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : FORA/id-25a6d202-af65-49bfa-689b-e36dcf15310
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-25a6d202-af65-49bfa-689b-e36dcf15310
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Herkansing Centraal examen bepaald
FORA-type  : Bedrijfsgebeurtenis
Object ID  : 25a6d202-af65-49bfa-689b-e36dcf15310
Object ID_nl  : 25a6d202-af65-49bfa-689b-e36dcf15310
Original ID  : id-25a6d202af6549bfa689be36dcf15310
Semanticsearch  : herkansing centraal examen bepaald