Roosteren toetsafname (Centraal examen)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Roosteren toetsafname (Centraal examen)
Beschrijving
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt.


Contextdiagram
FORA
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Grouping Organiseren toetsafname (Centraal examen) Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Centraal examen BusinessEvent Roostering toetsafname Centraal examen gereed Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een centraal examen (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Centraal examen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding toetsafname Centraal examen Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Dit procesmodel toont in hoofdlijnen de procesgang met betrekking tot het Eindexamen bij het Voortgezet Onderwijs, die bestaat uit: * Voorbereiding, waaronder: - Opstellen van reglementen, programma's ne richtlijnen - Planning en roostering van activiteiten en medewerkers - Inrichting van de benodigde organisatie voor de diverse onderdelen - Informering van de betrokken * Afname van het Schoolexamens * Afname van de Centrale Examens * Verwerking van de resultaten, waaronder: - Vaststelling van de eindcijfers van het Eindexamen - Vaststelling van de uitslag - Uitreiken van de diploma's - Rapportage van de eindcijfers en uitslag (BusinessEvent) Herkansing Centraal examen bepaald AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 16-04-2024 08:43:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 16-04-2024 08:43:06 CEST


Details ArchiMate-element Roosteren toetsafname (Centraal examen)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-1bdac8f1-d633-4f368-4f11-d7db37c3e66
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1bdac8f1-d633-4f368-4f11-d7db37c3e66
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren toetsafname (Centraal examen)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 1bdac8f1-d633-4f368-4f11-d7db37c3e66
Object ID_nl  : 1bdac8f1-d633-4f368-4f11-d7db37c3e66
Original ID  : id-1bdac8f1d6334f3684f11d7db37c3e66
Semanticsearch  : roosteren toetsafname (centraal examen)