Registreren toetsdeelnemers Centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Registreren toetsdeelnemers Centraal examen
Beschrijving
Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.


Contextdiagram
FORA
Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Centraal examen Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Driver Art. 3.18 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Opgave aantal examenkandi- daten centraal examen Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte (BusinessObject) Toetsdeelnem- er De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecret- aris AccessRelationship R InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AssignmentRelationship R Deze svg is op 20-04-2024 19:05:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 19:05:16 CEST


Details ArchiMate-element Registreren toetsdeelnemers Centraal examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-cbcee6a1-9763-454a9-d350-d8dbbb099cc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-cbcee6a1-9763-454a9-d350-d8dbbb099cc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Registreren toetsdeelnemers Centraal examen
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : cbcee6a1-9763-454a9-d350-d8dbbb099cc
Object ID_nl  : cbcee6a1-9763-454a9-d350-d8dbbb099cc
Original ID  : id-cbcee6a19763454a9d350d8dbbb099cc
Semanticsearch  : registreren toetsdeelnemers centraal examen