Toetsdeelnemer

Beschrijving
Incl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefteDetails ArchiMate-element Toetsdeelnemer
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-b7a9f07d-b0ec-4f61a-060d-44bc31ae8e4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b7a9f07d-b0ec-4f61a-060d-44bc31ae8e4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Toetsdeelnemer
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Onderwijs
Sector  : FO
Beschikbaarheid  : Niet ingevuld
Integriteit  : Niet ingevuld
Vertrouwelijkheid  : Niet ingevuld
Bron  : FORA-WG Processen
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 1-11-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : b7a9f07d-b0ec-4f61a-060d-44bc31ae8e4
Object ID_nl  : b7a9f07d-b0ec-4f61a-060d-44bc31ae8e4
Original ID  : id-b7a9f07db0ec4f61a060d44bc31ae8e4
Semanticsearch  : toetsdeelnemer