Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen)
Beschrijving
Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken


Contextdiagram
FORA
Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmateriale- n en hulpmiddelen Centraal examen Grouping Organiseren toetsafname (Centraal examen) BusinessEvent Leermateriale- n Centraal examen verzorgd Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het bestellen de toetsopgaven voor een vak van het Centraal examen. (BusinessProcess) Bestellen opgaven Centraal examen Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem BusinessEvent Roostering toetsafname Centraal examen gereed BusinessEvent ict ingericht Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Doorstroomto- ets) TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship SpecializationRelationship Deze svg is op 18-04-2024 16:00:27 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 18-04-2024 16:00:27 CEST


Details ArchiMate-element Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-c97a78e4-fa3f-4d669-c57f-1f82b8c24d8
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-c97a78e4-fa3f-4d669-c57f-1f82b8c24d8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : c97a78e4-fa3f-4d669-c57f-1f82b8c24d8
Object ID_nl  : c97a78e4-fa3f-4d669-c57f-1f82b8c24d8
Original ID  : id-c97a78e4fa3f4d669c57f1f82b8c24d8
Semanticsearch  : verzorgen leermaterialen toetsafname (centraal examen)