Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen
Beschrijving
Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven.


Contextdiagram
FORA
Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Driver Art. 3.19 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- De opgaven voor het centraal examen Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecret- aris AggregationRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 15-04-2024 03:48:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 03:48:58 CEST


Details ArchiMate-element Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-72004a89-95d9-4cbda-daac-8754796d139
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-72004a89-95d9-4cbda-daac-8754796d139
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : 72004a89-95d9-4cbda-daac-8754796d139
Object ID_nl  : 72004a89-95d9-4cbda-daac-8754796d139
Original ID  : id-72004a8995d94cbdadaac8754796d139
Semanticsearch  : ontvangen en opbergen toetsopgaven centraal examen