Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details
Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details
Cumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen. (BusinessObject) Eindcijfer Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Driver Art 3.25 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Vaststelling score en cijfer centraal examen Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. (BusinessObject) Toetsresultaat Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecretaris BusinessEvent Onderdelen Centraal examen afgenomen BusinessEvent Cijfers Centraal examen bepaald BusinessObject Normering Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen Het omzetten van de scores van de centrale examens naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centrale examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfers Centraal examen InfluenceRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R Deze svg is op 12-01-2024 20:03:06 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-01-2024 20:03:06 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-fadb76b9-abcb-4947a-77e6-3a9b37501a0
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken resultaten Centraal examen - Details
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van het Eindexamen de betreffende processen met daarbij:

- de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd - de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie - de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn

Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de toetsresultaten (scores) van de onderdelen van het Centraal examen met inachtneming van de normering de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen examen is gedaan, worden vastgesteld.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : fadb76b9-abcb-4947a-77e6-3a9b37501a0
Object ID_nl  : fadb76b9-abcb-4947a-77e6-3a9b37501a0
Original ID  : id-fadb76b9abcb4947a77e63a9b37501a0
Semanticsearch  : procesmodel verwerken resultaten centraal examen - details
Elementen  : 
Relaties  :