Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen
Beschrijving
Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen


Contextdiagram
FORA
Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen BusinessRole Bevoegd gezag Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogr- amma BusinessObject Beoordelingsri- chtlijnen schoolexamen De activiteiten voor het opstellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen. (BusinessProcess) Opstellen beoordelingsri- chtlijnen schoolexamen Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen BusinessObject Toetsbeleid Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenregle- ment Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling De activiteiten voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting met gedetailleerde informatie over de toetsing en beoordeling van die vakken gedurende het schoolexamen in een specifiek schooljaar. (BusinessProcess) Opstellen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) BusinessEvent Reglement en programma Eindexamen opgesteld De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Opstellen examenregle- ment BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding Eindexamen De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecret- aris BusinessRole Examencomm- issie AssignmentRelationship A AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 20:09:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:09:18 CEST


Details ArchiMate-element Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-398342d9-659d-4f13b-b370-97b1caf77ff
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-398342d9-659d-4f13b-b370-97b1caf77ff
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 398342d9-659d-4f13b-b370-97b1caf77ff
Original ID  : id-398342d9659d4f13bb37097b1caf77ff
Semanticsearch  : opstellen reglement en programma examinering eindexamen