Examenprogramma

Beschrijving
Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden.


Contextdiagram
FORA
Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogr- amma Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Functionaliteit voor het aanmaken, samenstellen en onderhouden van les-, toets- en examenprogramma's, curricula. (ApplicationFunction) Beheer onderwijsprog- rammagegeve- ns Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Driver Art. 7 Eindexamenb- esluit VO - Examenprogr- amma Driver Art. 2.54 WVO 2020 - Examenprogr- amma's De activiteiten voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting met gedetailleerde informatie over de toetsing en beoordeling van die vakken gedurende het schoolexamen in een specifiek schooljaar. (BusinessProcess) Opstellen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Driver Art. 7 Eindexamenb- esluit VO - Examenprogr- amma Een eindterm is een doel uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. De globale eindtermen zijn beschreven in het examenprogramma en specifieke eindtermen in de syllabus en handreiking schoolexamen. (BusinessObject) Eindterm Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship AssociationRelationship beschreven in AssociationRelationship gaat volgens Deze svg is op 20-04-2024 16:15:44 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2024 16:15:44 CEST


Details ArchiMate-element Examenprogramma
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f01bbfa1-07eb-44baa-a1a8-ab11bc1c68b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f01bbfa1-07eb-44baa-a1a8-ab11bc1c68b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Examenprogramma
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : De eisen van het examenprogramma zijn wettelijk beschreven in het Examenbesluit VO. (zie zie https://www.examenblad.nl/onderwerp/examenprogramma-s)
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : VO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f01bbfa1-07eb-44baa-a1a8-ab11bc1c68b
Object ID_nl  : f01bbfa1-07eb-44baa-a1a8-ab11bc1c68b
Original ID  : id-f01bbfa107eb44baaa1a8ab11bc1c68b
Semanticsearch  : examenprogramma