Vaststellen cijfer Centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Vaststellen cijfer Centraal examen
Beschrijving
Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma.


Contextdiagram
FORA
Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Centraal examen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets. (BusinessObject) Toetsscore Driver Art. 3.25 Uitvoeringsbes- luit WVO 2020- Vaststelling score en cijfer centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. (BusinessObject) Toetsresultaat Een beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen. (BusinessObject) Besluit bezwaar toetsresultaat Centraal examen BusinessObject Normering De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecret- aris AssignmentRelationship A AccessRelationship R InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:53:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:53:39 CEST


Details ArchiMate-element Vaststellen cijfer Centraal examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-f2aa93d1-d573-4429a-b16e-d263b91bf16
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f2aa93d1-d573-4429a-b16e-d263b91bf16
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Vaststellen cijfer Centraal examen
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : f2aa93d1-d573-4429a-b16e-d263b91bf16
Original ID  : id-f2aa93d1d5734429ab16ed263b91bf16
Semanticsearch  : vaststellen cijfer centraal examen