Uitvoeren toetsafname Schoolexamen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Uitvoeren toetsafname Schoolexamen
Beschrijving
De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.


Contextdiagram
FORA
De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen BusinessEvent Toetsafname Schoolexame- n uitgevoerd Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Schoolexamen Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnem- ers Schoolexamen Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessObject) Toetsafname Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. (BusinessObject) Proces verbaal Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. (BusinessObject) Gemaakt examenwerk Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Schoolexamen Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. (BusinessObject) Presentielijst Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname BusinessEvent Leermateriale- n Schoolexame- n verzorgd Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Schoolexamen BusinessRole Afnameleider TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 19:34:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:34:19 CEST


Details ArchiMate-element Uitvoeren toetsafname Schoolexamen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-ca4f6086-220a-4ad88-a4ae-804954967ce
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ca4f6086-220a-4ad88-a4ae-804954967ce
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitvoeren toetsafname Schoolexamen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : ca4f6086-220a-4ad88-a4ae-804954967ce
Original ID  : id-ca4f6086220a4ad88a4ae804954967ce
Semanticsearch  : uitvoeren toetsafname schoolexamen