Beoordelen toets Centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Beoordelen toets Centraal examen
Beschrijving
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen.


Contextdiagram
FORA
Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. (BusinessObject) Gemaakt examenwerk De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen BusinessEvent Bezwaar toetsresultaat Centraal examen afgehandeld BusinessEvent Toets Centraal examen beoordeeld De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) BusinessEvent Toetsafname Centraal examen uitgevoerd Het overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars (BusinessProcess) Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaars Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Centraal Examen Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF. (BusinessProcess) Aanleveren toetsscore aan Cito Het vaststellen van de correcte en foutieve antwoorden op een gemaakte toets ten opzichte van de correcte antwoorden. Vervolgens het bepalen van de toetsscore. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Centraal examen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:57:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:57:35 CEST


Details ArchiMate-element Beoordelen toets Centraal examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-002b2dba-4984-4e898-23de-d020d9e1594
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-002b2dba-4984-4e898-23de-d020d9e1594
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beoordelen toets Centraal examen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 002b2dba-4984-4e898-23de-d020d9e1594
Original ID  : id-002b2dba49844e89823ded020d9e1594
Semanticsearch  : beoordelen toets centraal examen