Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets)
Beschrijving
De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.


Contextdiagram
FORA
De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomto- ets Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnem- ers Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Een door een leerling gemaakte toets. (BusinessObject) Gemaakte toets Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. (BusinessObject) Presentielijst BusinessEvent Leermateriale- n verzorgd Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessObject) Toetsafname Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Driver Art. 7 Toetsbesluit PO - Toetsregleme- nt Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Driver Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorsc- hriften BusinessEvent Toetsafname Doorstroomto- ets uitgevoerd Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 21:05:56 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:05:56 CEST


Details ArchiMate-element Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-37369ee8-406f-47b0a-b325-3f45bcebc05
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-37369ee8-406f-47b0a-b325-3f45bcebc05
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 37369ee8-406f-47b0a-b325-3f45bcebc05
Original ID  : id-37369ee8406f47b0ab3253f45bcebc05
Semanticsearch  : uitvoeren toetsafname (doorstroomtoets)