Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets) Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomtoets Het zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk per koerier ontvangt. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbieder Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 18:56:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:04 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-51565b74-191c-478b9-d1f0-2942f005002
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets en het verwerken van de resultaten daarvan de betreffende processen.

Het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

  • het instrueren van de toetsdeelnemers,
  • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
  • het begeleiden en toezicht houden,
  • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).
Nadat de toetsafname van de Doorstroomtoets is gedaan, moet (ingeval van een papieren toets) het gemaakte toetswerk ter beoordeling worden overgedragen aan de toetsaanbieder.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 51565b74-191c-478b9-d1f0-2942f005002
Original ID  : id-51565b74191c478b9d1f02942f005002
Semanticsearch  : procesmodel uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (doorstroomtoets) - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :