Beschikbaar stellen toetsopgaven

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Beschikbaar stellen toetsopgaven
Beschrijving
Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.Details ArchiMate-element Beschikbaar stellen toetsopgaven
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-badee712-f720-440ba-2688-48364d74ba1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-badee712-f720-440ba-2688-48364d74ba1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beschikbaar stellen toetsopgaven
FORA-type  : Werkproces
Object ID  : badee712-f720-440ba-2688-48364d74ba1
Original ID  : id-badee712f720440ba268848364d74ba1
Semanticsearch  : beschikbaar stellen toetsopgaven