Gemaakte toets

Beschrijving
Een door een leerling gemaakte toets.


Contextdiagram
FORA
Een door een leerling gemaakte toets. (BusinessObject) Gemaakte toets Het zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk per koerier ontvangt. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbieder Het vaststellen van de correcte en foutieve antwoorden op een gemaakte toets ten opzichte van de correcte antwoorden. Vervolgens het bepalen van de toetsscore. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Centraal examen Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Schoolexamen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Schoolexamen Het evalueren en beoordelen van de antwoorden en prestaties van de toetsdeelnemers aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria om tot een nauwkeurige en betekenisvolle toetsscore te komen. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Schoolexamen De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomto- ets Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Centraal examen Het overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars (BusinessProcess) Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaars De punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets. (BusinessObject) Toetsscore Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets Een door een leerling gemaakt werk. (BusinessObject) Gemaakt werk AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship omvat Deze svg is op 14-05-2024 19:42:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:42:26 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Gemaakte toets
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-86f34e00-44bb-4736a-2ef5-94336f597b2
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-86f34e00-44bb-4736a-2ef5-94336f597b2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gemaakte toets
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Midden
Vertrouwelijkheid  : Midden
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Onderwijs
Toelichting  : Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht.
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Afgeleid van  : https://www2.cito.nl/static/oenw/ttb/beglist1.htm#TOETS
Sector  : FO
Voorbeeld  : Zelfevaluatie, Leerdoelgerichte toets, Feedbackgesprek, Diagnostische toets, Schriftelijke overhoring (SO), Proefwerk
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 86f34e00-44bb-4736a-2ef5-94336f597b2
Original ID  : id-86f34e0044bb4736a2ef594336f597b2
Semanticsearch  : gemaakte toets