Beheer gegevens afdelingen en teams

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationFunctions > Beheer gegevens afdelingen en teams
Beschrijving
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams.


Contextdiagram
FORA
Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent afdelingen en teams. (ApplicationFunction) Beheer gegevens afdelingen en teams Bedrijfsdomein voor bedrijfsvoeringsfuncties (Grouping) Bedrijfsvoering Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbe- oordeling Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats Systeem of geheel van systemen en modules dat wordt gebruikt voor de uitvoering van de taken van de personeelsadministratie. (ApplicationComponent) Personeelsyst- eem Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AssignmentRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 07-04-2024 02:57:22 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 02:57:22 CEST


Details ArchiMate-element Beheer gegevens afdelingen en teams
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : FORA/id-156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Beheer gegevens afdelingen en teams
SWC type  : Applicatiefunctie
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Applicatiefunctie
Object ID  : 156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7
Object ID_nl  : 156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7
Original ID  : id-156725ac-ecfc-470c-b151-10d335b601f7
Semanticsearch  : beheer gegevens afdelingen en teams
Applicatiefunctiecategorie  : CoreApplicationFunctions