Inrichten organisatie Centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Inrichten organisatie Centraal examen
Beschrijving
Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden


Contextdiagram
FORA
Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het benoemen van correctoren voor het beoordelen van gemaakte toetsen die onderdeel zijn van het centraal examen. (BusinessProcess) Benoemen examinatoren BusinessEvent Roosteren Eindexamen afgerond Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen BusinessEvent Eindexamen gepland Het benoemen van afnameleiders bij afname van onderdelen van het centraal examen. (BusinessProcess) Benoemen afnameleiders Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplann- ing en personeelroos- tering AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:41:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:41:14 CEST


Details ArchiMate-element Inrichten organisatie Centraal examen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-b3ce12db-789e-403c9-dc4c-48f9ef30d19
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-b3ce12db-789e-403c9-dc4c-48f9ef30d19
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Inrichten organisatie Centraal examen
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : b3ce12db-789e-403c9-dc4c-48f9ef30d19
Original ID  : id-b3ce12db789e403c9dc4c48f9ef30d19
Semanticsearch  : inrichten organisatie centraal examen