Roosteren toetsafname (Schoolexamen)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Roosteren toetsafname (Schoolexamen)
Beschrijving
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt.


Contextdiagram
FORA
Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Schoolexame- n) Grouping Organiseren toetsafname (School examen) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een toets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewer- kers Schoolexamen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering BusinessEvent Herkansing Schoolexame- n bepaald BusinessEvent Roostering toetsafname Schoolexame- n gereed Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmateriale- n toetsafname (Schoolexame- n) Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnem- ers Schoolexamen BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding toetsafname Schoolexamen AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 15-04-2024 12:17:19 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 15-04-2024 12:17:19 CEST


Details ArchiMate-element Roosteren toetsafname (Schoolexamen)
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-3a2cb104-cf61-4d63a-1c10-e075e9ec6cc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3a2cb104-cf61-4d63a-1c10-e075e9ec6cc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren toetsafname (Schoolexamen)
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 3a2cb104-cf61-4d63a-1c10-e075e9ec6cc
Object ID_nl  : 3a2cb104-cf61-4d63a-1c10-e075e9ec6cc
Original ID  : id-3a2cb104cf614d63a1c10e075e9ec6cc
Semanticsearch  : roosteren toetsafname (schoolexamen)