Onderwijsvoorbereiding

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Onderwijsvoorbereiding
Beschrijving
Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten.


Contextdiagram
FORA
Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoor- bereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Grouping Organiseren toetsafname (Centraal examen) Grouping Organiseren toetsafname (School examen) Grouping Organiseren toetsafname (Doorstroomto- ets) Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontw- ikkeling Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Het organiseren en beheren van leerlingen in groepen en klassen, rekening houdend met factoren zoals leerniveaus, sociale dynamiek en individuele behoeften, om een optimale leeromgeving te creëren. (BusinessFunction) Groepen- en klassenbeheer Grouping Organiseren Doorstroomto- ets Grouping Organiseren Eindexamen Het maken van leermaterialen (waaronder toetsmateriaal) en/of samenstellen van bestaand materiaal en het delen van dit materiaal met anderen. (BusinessFunction) Materiaalontwi- kkeling AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 07-04-2024 23:35:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 23:35:10 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Onderwijsvoorbereiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-9b15aa32-aa59-4bd6b-347c-6d891f8ac2c
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9b15aa32-aa59-4bd6b-347c-6d891f8ac2c
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsvoorbereiding
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : 9b15aa32-aa59-4bd6b-347c-6d891f8ac2c
Object ID_nl  : 9b15aa32-aa59-4bd6b-347c-6d891f8ac2c
Original ID  : id-9b15aa32aa594bd6b347c6d891f8ac2c
Semanticsearch  : onderwijsvoorbereiding