Organiseren toetsafname (Schoolexamen)

ArchiMate-modellen > FORA > Groupings > Organiseren toetsafname (Schoolexamen)
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Organiseren toetsafname (Schoolexamen)
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-8334371d-da1d-4553b-3946-4768de9371a
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-8334371d-da1d-4553b-3946-4768de9371a
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Organiseren toetsafname (Schoolexamen)
Object ID  : 8334371d-da1d-4553b-3946-4768de9371a
Original ID  : id-8334371dda1d4553b39464768de9371a
Semanticsearch  : organiseren toetsafname (schoolexamen)