Onderwijsuitvoering

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessFunctions > Onderwijsuitvoering
Beschrijving
Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges.


Contextdiagram
FORA
Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Bedrijfsdomein van onderwijsfuncties (primair proces) (Grouping) Onderwijs Grouping Organiseren toetsafname (Centraal examen) Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexame- n) Grouping Organiseren toetsafname (Doorstroomto- ets) Grouping Organiseren toetsafname (Schoolexame- n) Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomto- ets) Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 19:03:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:03:32 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijsuitvoering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-a1b6d1c5-1f29-4043-825d-07d92560b291
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-a1b6d1c5-1f29-4043-825d-07d92560b291
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijsuitvoering
SWC type  : Bedrijfsfunctie
Werkingsgebied  : FO
SWC status  : In gebruik
FORA-type  : Hoofdbedrijfsfunctie
Object ID  : a1b6d1c5-1f29-4043-825d-07d92560b291
Original ID  : a1b6d1c5-1f29-4043-825d-07d92560b291
Semanticsearch  : onderwijsuitvoering