Lesuitvoering

ArchiMate-element Lesuitvoering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : FORA/id-cec420ae-b8d0-4bc6-8cf9-2a06072bd9d3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Lesuitvoering
Documentatie  : Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen.
SWC type  : Bedrijfsfunctie
SWC status  : In gebruik
Object ID  : cec420ae-b8d0-4bc6-8cf9-2a06072bd9d3
Object ID_nl  : cec420ae-b8d0-4bc6-8cf9-2a06072bd9d3
Original ID  : cec420ae-b8d0-4bc6-8cf9-2a06072bd9d3
Semanticsearch  : lesuitvoering
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Instructie geven aan leerlingen. Opdrachten opstellen, toekennen en inleveren (plagiaatdetectie mogelijk). Werk van de leerling kan in het (digitaal) portfolio worden opgenomen. (BusinessFunction) Lesuitvoering Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oering Functionaliteit voor het besturen / bedienen van apparaten, zoals bijvoorbeeld digibords en robots. (ApplicationFunction) Appraatbestur- ingsfunctie Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgege- vens Gegevens met betrekking tot de resultaten die door de leerling behaald zijn, denk aan (rapport)cijfers, beoordelingen, etc (BusinessObject) Voortgang leerproces Unieke iD voor de 'educatieve contentketen'. Hiermee kunnen scholen gegevens delen, zonder dat ze direct herleidbaar zijn naar leerlingen of docenten. (BusinessObject) Keten-ID (ECK-ID) Functionaliteit voor het onderhouden van het digitale portfolio van een leerling, zoals toevoegen en verwijderen van diverse soorten items / documenten. (ApplicationFunction) Beheer digitaal leerlingportfolio Voortgang en resultaten van het leerproces, alternatief of als aanvulling op de voortgangsgegevens. Kan uiteindelijk ook toets- en resultaatgegevens vervangen. Belangrijk: LEERLING is eigenaar van deze gegevens, en vult het portfolio (BusinessObject) Leerling portfolio Functionaliteit om een document (werkstuk, scriptie of verslag) te controleren op plagiaat. (ApplicationFunction) Plagiaatdetect- iefunctie Administratienummer dat door de school aan de leerling wordt toegekend (BusinessObject) Leerlingnumm- er Functionaliteit voor het maken, importeren en onderhouden van diverse soorten metadata m.b.t. toetsen, zoals toetshiërarchie, normering, etc. (ApplicationFunction) Beheren toetsmetadata Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Functionaliteit voor het houden van vergaderingen (live meetings) met kleine en grote groepen deelnemers met live video en audio (incl. opnemen vergadering audio en video). (ApplicationFunction) Videoconferen- tiefunctie Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen en organiseren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Functionaliteit voor het inleveren van opdrachten door leerlingen. (ApplicationFunction) Opdrachtinlev- erfunctie Het observeren en vastleggen van aan-/afwezigheid van leerlingen. Tijdens het vastleggen van deze melding is het onduidelijk om wat voor soort verzuim het gaat. Dit wordt later bepaald (BusinessProcess) Observeren aan- /afwezigheid leerlingen Vastleggen van beeld en geluid van vergaderingen. (ApplicationFunction) Opnemen vergadering video en audio Functionaliteit voor het aanmaken / samenstellen, onderhouden en toekennen van opdrachten. (ApplicationFunction) Beheer opdrachtgege- vens Functionaliteit voor het streamen van videomateriaal. (ApplicationFunction) Videostreamin- gfunctie AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship - W ServingRelationship AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AggregationRelationship ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 25-11-2023 03:13:40 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 25-11-2023 03:13:40 CET