Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)
Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)
Het inschrijven van een toegelaten leerling in de leerlingenadministratie van de school. (BusinessFunction) Inschrijving Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesluit Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het definitef maken van de aanmelding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Definitief maken aanmelding BusinessObject Inschrijfmelding door ontvangende instelling Het doen instromen van leerlingen in de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Instroom Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarheidsverklaring Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschappelijk rapport BusinessObject Aanmeldformulier BusinessObject Voortraject BusinessObject Intakeverslag Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling) Driver Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsgegevens BusinessObject Uitschrijfbewijs voor ontvangende instelling BusinessObject Bewijsstukken niet- Nederlandse culturele achtergrond Wet op het primair onderwijs (Driver) WPO Driver Art. 42 WPO - Onderwijskundig rapport en schooladvies Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonde- rzoek Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Driver Art. 8.10 WVO - Te verstrekken gegevens bij toelating Driver Art. 8.8 WVO - Aanmelding en toelating Wet op het voortgezet onderwijs (Driver) WVO Driver Art. 8.12 WVO - Inschrijving en uitschrijving Driver Besluit Bekostiging WPO 2022 Driver Art. 12 Besluit Bekostiging WPO 2022 Driver Besluit Bekostiging WEC 2022 Driver Art. 11 Besluit Bekostiging WEC 2022 Wet op de expertisecentra (Driver) WEC Driver Art. 40 WEC - Toelating en verwijdering van leerlingen Het doen aanmelden van (nieuwe) leerlingen bij de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Aanmelding Het verwerken van de melding in de administratie (LAS) van de onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verwerken aanmelding Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:53:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:53:40 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-26d57024-6389-4caba-0323-19a51e0c44d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Aanmelding Toelating Inschrijving (a2)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijsondersteuning
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 26d57024-6389-4caba-0323-19a51e0c44d
Original ID  : id-26d5702463894caba032319a51e0c44d
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten aanmelding toelating inschrijving (a2)
Elementen  : 
Relaties  :