Bepalen toelating leerling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Bepalen toelating leerling
Beschrijving
Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd.


Contextdiagram
FORA
Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Zorgdragen toelating op andere school Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating BusinessEvent Toelatingsbesl- uit genomen De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit BusinessEvent Toelatingsbele- id vastgesteld Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschap- pelijk rapport Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring BusinessEvent Onderwijsaan- bod en capaciteit vastgesteld BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communicere- n besluit toelating AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:59:48 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:59:48 CEST


Details ArchiMate-element Bepalen toelating leerling
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bepalen toelating leerling
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
Original ID  : id-d2236f5032524a578b6e0ca0c1590046
Semanticsearch  : bepalen toelating leerling