Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling)
Beschrijving
Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling.


Contextdiagram
FORA
Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport (ontvangende instelling) DataObject Administratiev- e gegevens OKR Driver Besluit uitwisseling leer- en begeleidingsg- egevens Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling DataObject Gegevens over de sociaal- emotionele ontwikkeling en het gedrag (OKR) DataObject Verzuimgegev- ens (OKR) De inschrijving van een leerling bij een school. (BusinessObject) Inschrijving DataObject Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR) Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding DataObject Gegevens over onderwijshisto- rie, leerresultaten en stage- en werkervaring (OKR) Driver Art. 42 WPO - Onderwijskund- ig rapport en schooladvies AssociationRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 20:30:40 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 20:30:40 CEST


Details ArchiMate-element Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-ddf83e60-c02e-402b9-cbf6-6bd4666644d
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ddf83e60-c02e-402b9-cbf6-6bd4666644d
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Onderwijskundig rapport (ontvangende instelling)
Beschikbaarheid  : Midden
Integriteit  : Hoog
Vertrouwelijkheid  : Hoog
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : PO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 12-7-2021
Bron  : FORA-WG Informatiemodel O&O
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : ddf83e60-c02e-402b9-cbf6-6bd4666644d
Original ID  : id-ddf83e60c02e402b9cbf66bd4666644d
Semanticsearch  : onderwijskundig rapport (ontvangende instelling)