Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. (BusinessFunction) Ruimtenbeheer Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessFunction) Fysieke beveiliging Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. (BusinessFunction) Facilitaire dienstverlening Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Nieuw- en verbouw De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement. (BusinessObject) Configuratie-item Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenonderhoudsplan BusinessObject Meerjareninvesteringsplan Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbeheersyst- eem Systeem voor het beheer van gebouwbeveiligingsvoorzieningen (ook wel het RBS - Risico Beheer Systeem genoemd). Denk aan: gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimte teller, lift controle, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoon systeem, EHBO registratie, beveiligingscamera's. (ApplicationComponent) Gebouwbeveiliging- systeem Een systeem voor het registreren en beheren van facilitaire middelen zoals ruimten, lockers, meubilair, inventaris, , vierkante meters, inclusief het magazijnbeheer (ApplicationComponent) Faciliteitenbeheersy- steem Systeem voor het beheren en plannen van voorraden van materiaal en materieel, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (ApplicationComponent) Materieelbeheersys- teem Een systeem voor het plannen van benodigde middelen voor een opleiding. (ApplicationComponent) Middelenplannings- ysteem Functionaliteit voor het onderhouden van gegevens omtrent gebouwbeveiliging, zoals m.b.t. alarminstallaties, sprinklers, brandmeldinstallaties, intercoms, beveiligingscamera's, enz.. (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeveiligingsgeg- evens Functionaliteit voor het onderhoud van gegevens omtrent het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwinstallaties (gas, licht, water, ventilatie, zonwering e.d.) (ApplicationFunction) Beheer gebouwbeheergegevens Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens (o.a. reserveringen, uitlening en voorraden) omtrent van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair en inventaris. (ApplicationFunction) Beheer gegevens facilitaire middelen Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens over ruimten. Zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meter enz. (ApplicationFunction) Beheer gegevens ruimten Functionaliteit voor het beheren van gegevens omtrent de voorraad van kantoorartikelen, apparatuur, goederen, e.d. (ApplicationFunction) Beheer voorraadgegevens Functionaliteit voor het matchen van benodigde middelen versus de beschikbare middelen. Zoals: * apparatuur * personeel * leercontent * ruimte (ApplicationFunction) Middelenplanningsfunct- ie SpecializationRelationship AssociationRelationship gebruikt SpecializationRelationship AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship is onderwerp van AssociationRelationship heeft als inventaris AssociationRelationship heeft werkplek AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship AssociationRelationship bestaat uit SpecializationRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:02:50 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:50 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-aaac480b-c5dd-4528b-c22c-9aab66842db
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatieverwerking Bedrijfsvoering - Facilitair beheer
Documentatie  : Detailoverzicht van het gebruik / de verwerking van informatieobjecten door applicatiefuncties ter ondersteuning van bedrijfsfuncties met betrekking tot de hoofdbedrijfsfunctie "Facilitair beheer" in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatieverwerking
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatieverwerking
Viewtype  : Detail
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Samenhang
Object ID  : aaac480b-c5dd-4528b-c22c-9aab66842db
Original ID  : id-aaac480bc5dd4528bc22c9aab66842db
Semanticsearch  : informatieverwerking bedrijfsvoering - facilitair beheer
Elementen  : 
Relaties  :