Schoolgebouw

Beschrijving
Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming.


Contextdiagram
FORA
Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw De PO-Raad heeft met haar leden zelf een kwaliteitsstandaard ontwikkeld, passend bij de normen van deze tijd. Hierin staan functionele eisen, duurzaamheidseisen en eisen met betrekking tot energie en het binnenklimaat beschreven. (Driver) Kwaliteitskade- r huisvesting Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Driver) Gebruiksbeslu- it 2018 Systeem voor het beheren en onderhouden van gebouwen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (ApplicationComponent) Gebouwbehee- rsysteem Een Frisse School is een schoolgebouw (primair- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu. (Driver) PvE Frisse Scholen Driver Bouwbesluit 2012 Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessProcess) Realiseren voorzieningen in huisvesting Driver Modelverorde- ning Voorzieningen Onderwijshuis- vesting Driver Titel III Afd. IA WVO - Voorziening in de huisvesting en inventaris Driver H1 Titel IV Afd. 3 WPO - Voorziening in de huisvesting Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Driver H3 Arbobesluit- Inrichting arbeidsplaats- en Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Gemeente) Juridisch eigenaar is de eigenaar van het schoolgebouw, waarbij de volgende beperkingen gelden: * Voor verhuur is vooraf toestemming nodig van de gemeente * Geen bezwaren van het eigendom zonder toestemming van de gemeente en * Niet mogen verkopen aan een derde. In principe is het schoolbestuur juridisch eigenaar van het schoolgebouw. Het schoolbestuur heeft het gebouw in eigendom zolang het het gebouw nodig heeft voor het verzorgen van onderwijs. Als dit niet meer het geval is, gaat het eigendom terug naar de gemeente. (BusinessObject) Juridisch eigenaar Economisch eigenaar is dat de gemeente economisch claimrecht behoudt en de zorgplicht behoudt. De gemeente blijft in principe economisch eigenaar van het gebouw. (BusinessObject) Economisch eigenaar Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingspl- an Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsP- lan Onderwijs Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship omvat beleid voor AssociationRelationship omvat beleid voor AssociationRelationship staat op Deze svg is op 14-05-2024 19:49:46 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:49:46 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Schoolgebouw
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-101dae46-6a47-4ad1a-3b45-53096cce5a9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-101dae46-6a47-4ad1a-3b45-53096cce5a9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Schoolgebouw
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Middel
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 101dae46-6a47-4ad1a-3b45-53096cce5a9
Original ID  : id-101dae466a474ad1a3b4553096cce5a9
Semanticsearch  : schoolgebouw