Realiseren voorzieningen in huisvesting

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Realiseren voorzieningen in huisvesting
Beschrijving
Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting.


Contextdiagram
FORA
Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessProcess) Realiseren voorzieningen in huisvesting De toestemming om op een bepaalde locatie onderwijs te mogen verzorgen. Kan (het gebruik van) meerdere onderwijslocaties omvatten (BusinessObject) Vestiging BusinessObject Meerjareninve- steringsplan Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsP- lan Onderwijs Een regionaal plan onderwijsvoorzieningen is een plan dat schoolbesturen in een regio maken met daarin de vestigingen die in die regio aanwezig zullen zijn, inclusief nieuw te stichten vestigingen. (BusinessObject) Regionaal Plan Onderwijsvoor- zieningen Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenond- erhoudsplan De hoofdvestiging is de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht, wordt aangeduid als hoofdvestiging. (BusinessObject) Hoofdvestiging Het tot stand (doen) brengen van voorzieningen in de huisvesting. (BusinessFunction) Huisvesting Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Onderwijslocatie is een punt op een geografische kaart waar onderwijs wordt aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- ie Een dislocatie is een deel van een school - in een ander gebouw en op een andere locatie dan het hoofdgebouw - waarmee feitelijk ruimtegebrek in het hoofdgebouw van de school wordt opgevangen. (BusinessObject) Dislocatie Een locatie waar onderwijs wordt gegeven. Meerdere partijen kunnen gebruik maken van een bepaalde onderwijslocatie. Aan dat gebruik kunnen van elkaar afwijkende gegevens en regels hangen. OCW geeft een vestigingserkenning af als er onderwijs voor po en vo op de locatie mag worden aangeboden. (BusinessObject) Onderwijslocat- iegebruik Een strategisch huisvestingsplan is het huisvestingsbeleid dat een schoolbestuur opstelt voor zijn onderwijshuisvestingsportefeuille. (BusinessObject) Strategisch Huisvestingspl- an Een nevenvestiging is een (tijdelijk) schoolgebouw verbonden aan een hoofdvestiging, kan een eigenschool met eigen propgramma zijn en hoeft niet verbonden te zijn aan een hoofdvestiging. Een nevenvestiging is een andere dan de eerste vestiging van een school of scholengemeenschap die voor bekostiging in aanmerking is gebracht. (BusinessObject) Nevenvestiging AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:12:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:12:29 CEST


Details ArchiMate-element Realiseren voorzieningen in huisvesting
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-f3800693-68c8-417ca-b03a-aa32eab4d22
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f3800693-68c8-417ca-b03a-aa32eab4d22
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Realiseren voorzieningen in huisvesting
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : f3800693-68c8-417ca-b03a-aa32eab4d22
Original ID  : id-f380069368c8417cab03aaa32eab4d22
Semanticsearch  : realiseren voorzieningen in huisvesting