Referentiecomponenten DLO

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Referentiecomponenten DLO
Referentiecomponenten DLO
De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) periode- en jaar-planningen en lesroosters kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Roostersysteem Systeem of geheel van systemen en modules waarmee [[Toets]]en en toetsitems kunnen worden gemaakt, bijgewerkt, verwijderd en vaak ook afgenomen. (ApplicationComponent) Toetssysteem Digitaal leerlingadministratiesysteem van een onderwijsinstelling. Hiermee wordt het totaal van informatiesystemen en modules aangeduid die een onderwijsinstelling gebruikt voor het beheren van aanmeldingen, inschrijvingen en resultaten van leerlingen. (ApplicationComponent) Leerlingadministrati- esysteem (LAS) Een leerlingvolgsysteem (LVS) is een Systeem of geheel van systemen en modules dat inzicht geeft in de studievoortgang van een onderwijsvolger of groep. (ApplicationComponent) Leerlingvolgsystee- m (LVS) Verzameling van applicaties en componenten voor tekstverwerking, rekenbladen, presentaties en eenvoudige gegevensverwerking. (ApplicationComponent) Office suite Systeem ten behoeve van het aanbieden en gebruiken van leermaterialen de ondersteuning van het leerproces en de interactie tussen onderwijsdeelnemer en docent. (ApplicationComponent) Learning Management Systeem (LMS) Systeem ten behoeve van het maken en beheren van leermateriaal. (ApplicationComponent) Learning Content Management Systeem (LCMS) ApplicationComponent Plagiaatdetectie systeem Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommunicatiesysteem Een portaal of schil die onderwijsdeelnemers en docenten toegang geeft tot alle functionaliteit die nodig is in de uitvoering van het onderwijs. (ApplicationComponent) Onderwijsleeromgeving Verzamelbegrip van applicaties, ingezet voor of ontwikkeld met een educatief doel, dat onderwijsdeelnemers ondersteunt bij het uitvoeren van leertaken. (ApplicationComponent) Educatieve applicatie Systeem of geheel van systemen en modules waarmee (in het algemeen) priode- en jaar-planningen kunnen worden gemaakt. (ApplicationComponent) Plansysteem Deze svg is op 14-05-2024 19:02:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:02:51 CEST
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Referentiecomponenten DLO
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Referentiecomponenten DLO
Documentatie  : Overzicht met de belangrijkste ict-ondersteuning weergegeven als referentiecomponenten die de Digitale Leeromgeving (DLO) vormen.
ArchiMate-gezichtspunt  : Referentiecomponentenmodel
Publiceren  : SWC en wiki
Titel view SWC  : Referentiecomponenten DLO
Architectuurlaag  : Applicatiearchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewtype  : Thematisch
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Thema  : DLO
Viewpoint  : Referentiecomponentenmodel
Object ID  : aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f
Original ID  : aa6d4ac4-b15e-4e34-af72-88903868970f
Semanticsearch  : referentiecomponenten dlo
Elementen  : 
Relaties  : (Er is niets om te tonen.)