Teamcommunicatiesysteem

ArchiMate-modellen > FORA > ApplicationComponents > Teamcommunicatiesysteem
Beschrijving
Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie


Contextdiagram
FORA
Systeem of geheel van systemen en modules voor online communicatie met kleine en grote teams, binnen en buiten de organisatie (ApplicationComponent) Teamcommun- icatiesysteem Vastleggen van beeld en geluid van vergaderingen. (ApplicationFunction) Opnemen vergadering video en audio Systeem voor het houden van vergaderingen (live meetings) met live video en audio. (ApplicationComponent) Videoconferen- tiesysteem Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgege- vens Een systeem dat het maken, beheren en archiveren van documenten ondersteunt. Bijvoorbeeld: Corsa Microsoft (ApplicationComponent) Document Management Systeem (DMS) App waarmee berichten zeer snel tussen deelnemers kunnen worden uitgewisseld. (ApplicationComponent) (Instant) messaging app Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Functionaliteit voor het authenticeren van een gebruiker, d.w.z. het controleren van de geclaimde identiteit van een gebruiker aan de hand van een authenticatiemiddel. (ApplicationFunction) Gebruikersaut- henticatiefunct- ie De Digitale Leeromgeving is het geheel van systemen en applicaties dat leerlingen en medewerkers in staat stelt hun activiteiten uit te voeren. Dit is niet één pakket, systeem of applicatie: het is een door de school georganiseerd landschap van digitale diensten. (Grouping) DLO Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem Functionaliteit voor het autoriseren van een gebruiker, d.w.z. het controleren of de (via Beheer autorisaties) aan de gebruiker (de geauthentiseerde identiteit) toegekende rechten toegang geven tot een object (systeem of bestand). (ApplicationFunction) Gebruikersaut- orisatiefunctie AssignmentRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssignmentRelationship ServingRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 21:13:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:13:24 CEST


Details ArchiMate-element Teamcommunicatiesysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : FORA/id-14b9c759-b744-486eb-bebc-4cdfbc8c679
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-14b9c759-b744-486eb-bebc-4cdfbc8c679
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Teamcommunicatiesysteem
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Referentiecomponent
FORA-type  : Referentiecomponent
Object ID  : 14b9c759-b744-486eb-bebc-4cdfbc8c679
Original ID  : id-14b9c759b744486ebbebc4cdfbc8c679
Semanticsearch  : teamcommunicatiesysteem