Esis

In de FORA staan bedrijfsdomeinen (hoofdprocessen) met daarin bedrijfsfuncties (activiteiten en processen) die ondersteund worden door referentiecomponenten (soorten ondersteunende systemen) die bestaan uit applicatiefuncties.

Esis

Esis kent verschillende applicatiefuncties. Deze applicatiefuncties ondersteunen referentiecomponenten die verschillende bedrijfsfuncties (activiteiten en processen) ondersteunen in verschillende bedrijfsdomeinen.

Bewustwording, Inzicht, Regie

gebruik door: ict-coördinatoren, informatiemanagers, beleidsadviseurs

dialoog met: bestuurders, financieel verantwoordelijken, schoolleiders

Toelichting

Onderin de plaat staat de Legenda ondersteunende soorten systemen. Hier staan dus de FORA termen voor systemen die activiteiten ondersteunen met applicatiefuncties vanuit Esis. De corresponderende nummers, weergegeven in een vierkantjes, vindt je terug in de lichtere blokken bij de activiteiten.

Esis FORA mapping .png

Klik hier voor de PDF: Bestand:Kennisnet-FORA-Esis.pdf