ParnasSys

In de FORA staan bedrijfsdomeinen (hoofdprocessen) met daarin bedrijfsfuncties (activiteiten en processen) die ondersteund worden door referentiecomponenten (soorten ondersteunende systemen) die bestaan uit applicatiefuncties.

ParnasSys

ParnasSys bestaat uit verschillende modulen (applicaties) die applicatiefuncties bevatten. Deze services en applicatiefuncties ondersteunen referentiecomponenten die verschillende bedrijfsfuncties (activiteiten en processen) ondersteunen in verschillende bedrijfsdomeinen. Die verschillende modulen zijn:

  1. ParnasSys
  2. Parro
  3. Ouderportaal
  4. Schoolkassa
  5. Kindbegrip
  6. Leerlijnen
  7. Schoolkwaliteit
  8. Ultimview


Bewustwording, Inzicht, Regie

gebruik door: ict-coördinatoren, informatiemanagers, beleidsadviseurs

dialoog met: bestuurders, financieel verantwoordelijken, schoolleiders

Toelichting

Linksonderin de plaat staat de Legenda ondersteunende soorten systemen. Hier staan dus de FORA termen voor systemen die activiteiten ondersteunen. De corresponderende nummers, weergegeven in een stervorm, vindt je terug in de lichtere blokken bij de activiteiten. Rechtsonderin de plaat staat de Legenda ParnasSys. Hier staan de verschillende ParnasSys modulen. De corresponderende nummers hiervan vindt je terug rechts bovenaan de blokken met activiteiten.
Rechts de ParnasSys mapping op de FORA zoals gemodelleerd in Archi.

20221114 ParnasSys mapping op FORA - Applicatiefuncties en referentiecomponenten (2022).png
Mapping ParnasSys op FORA poster.jpg


Klik op de afbeelding voor de pdf.