Presentis

In de FORA staan bedrijfsdomeinen (hoofdprocessen) met daarin bedrijfsfuncties (activiteiten en processen) die ondersteund worden door referentiecomponenten (soorten ondersteunende systemen) die bestaan uit applicatiefuncties.

Presentis

Presentis bevat verschillende applicatiefuncties. Deze applicatiefuncties ondersteunen referentiecomponenten die verschillende bedrijfsfuncties (activiteiten en processen) ondersteunen in verschillende bedrijfsdomeinen.


Bewustwording, Inzicht, Regie

gebruik door: ict-coördinatoren, informatiemanagers, beleidsadviseurs

dialoog met: bestuurders, financieel verantwoordelijken, schoolleiders

Toelichting

Linksonderin de plaat staat de Legenda ondersteunende soorten systemen. Hier staan dus de FORA termen voor systemen die activiteiten ondersteunen. De corresponderende nummers, weergegeven in een stervorm, vindt je terug in de lichtere blokken bij de activiteiten. Rechtsonderin de plaat staat de Legenda Presentis. Hier staan de verschillende ParnasSys modulen. De corresponderende nummers hiervan vindt je terug rechts bovenaan de blokken met activiteiten.

Mapping Presentis - FORA.png


Klik hier voor de pdf. Bestand:Kennisnet-FORA-Presentis.pdf