Id-1052aa0322554ff0a1565e6774e931c4

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-1052aa0322554ff0a1565e6774e931c4
ArchiMate-relatie Id-1052aa0322554ff0a1565e6774e931c4
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-1052aa03-2255-4ff0a-1565-e6774e931c4
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Vorming zorgdossier (BusinessFunction)
Naar  : Vormen zorgdossier (BusinessProcess)
Object ID  : 1052aa03-2255-4ff0a-1565-e6774e931c4
Original ID  : id-1052aa0322554ff0a1565e6774e931c4
Semanticsearch  : id-1052aa0322554ff0a1565e6774e931c4
ArchiMate-views  :