Id-133ca5cad1e24d5594c21457c9ff0a8b

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-133ca5cad1e24d5594c21457c9ff0a8b
ArchiMate-relatie Id-133ca5cad1e24d5594c21457c9ff0a8b
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-133ca5ca-d1e2-4d559-4c21-457c9ff0a8b
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Contracteren medewerker (BusinessProcess)
Naar  : Formaliseren contracten zij-instromer (BusinessProcess)
Object ID  : 133ca5ca-d1e2-4d559-4c21-457c9ff0a8b
Original ID  : id-133ca5cad1e24d5594c21457c9ff0a8b
Semanticsearch  : id-133ca5cad1e24d5594c21457c9ff0a8b
ArchiMate-views  :