Eenvoudig en goed inzetbaar applicatielandschap


Stappenplan

  • Beschrijf processen en functionaliteiten

  • Beleg proces- en applicatie-eigenaarschap

  • Bepaal welke functionaliteit benodigd is in het proces en welke applicaties dit proces ondersteunen

  • Ruim alle applicaties op die niet noodzakelijk zijn in uw applicatielandschap


Voordelen

  • Waarde toevoegen voor de leerling: heldere keuzes bij de inrichting van uw applicatielandschap zorgen voor duidelijkheid in het gebruik ervan voor de leerling.  Adequaat kunnen reageren op veranderingen: door op basis van de FORA de bestaande situatie in kaart te brengen, kunt u consequenties van gewenste veranderingen efficiënt in beeld brengen.
  • Goede besluitvorming door expliciet eigenaarschap: door het beleggen van proceseigenaarschap, is één persoon verantwoordelijk voor de inrichting van dat proces en de daarbij gebruikte applicaties. Deze procesverantwoordelijke is het aanspreekpunt voor het nemen van beslissingen over functionaliteiten en applicaties.
  • Sluitende informatievoorziening: door de FORA te gebruiken krijgt u inzicht in de samenhang tussen processen, informatieobjecten en applicatieservices. Dit vormt de basis voor het inrichten van een sluitende informatievoorziening binnen uw school.

Uitgangspunten

  • Er is voldoende urgentie om het applicatielandschap op orde te brengen.
  • We hanteren de principes van applicatierationalisatie voor het toetsen van de rationale achter applicaties.