Sneller doorvoeren van veranderingen


Stappenplan

Voordelen

  • Waarde toevoegen voor de leerling: door de FORA te gebruiken, kunt u bij optimalisaties de leerling echt centraal stellen. Ook kunt u uw als school focussen op wat u uniek maakt en samenwerken op de overige vlakken.
  • Flexibiliteit door heldere afspraken: de gezamenlijk gemaakte beschrijving van de processen, applicatieservices en het informatiemodel, zorgt voor standaardisatie binnen de sector.
  • Sluitende informatievoorziening: door met de procesbril naar de organisatiestrategie en veranderagenda te kijken, kunnen de gewenste ontwikkelingen efficiënt gegroepeerd worden in programma’s en projecten. Daardoor vermindert de complexiteit en kunnen informatiesystemen beter sluitend worden gemaakt
  • Adequaat kunnen reageren op veranderingen: door keteninzicht is samenhang tussen processen en ontwikkelingen duidelijk. De FORA helpt bij het vertalen van de organisatiestrategie naar de veranderagenda, door consequenties te vertalen naar veranderingen in de processen, (gegevens)objecten en applicaties. Dat maakt het mogelijk de veranderagenda zodanig in te delen dat u het maximale uit de beschikbare verandercapaciteit kunt halen.

Uitgangspunten

  • Gevoel van urgentie in het hoogste management voor het doorvoeren van veranderingen.
  • Duidelijke organisatiestrategie met speerpunten​
  • Po en vo scholen zijn niet uniek en veel processen kunnen zij gezamenlijk inrichten.