Id-191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174

ArchiMate-modellen > FORA > FlowRelationships > Id-191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174
ArchiMate-relatie Id-191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174
ArchiMate_FlowRelationship.png
Relatietype  : FlowRelationship
Relatie-id  : FORA/id-191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Accountants en Notaris (BusinessRole)
Naar  : Onderwijsinstelling (BusinessRole)
Documentatie  : jaarlijkse accountantscontrole
Referentie  : Alle onderwijs wetten (zie "school accountant" op wetten.overheid.nl. Regeling wijziging en nieuwe vaststelling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017). ; Basis: burgerlijk wetboek, wet PO, wet VO, wet EC ; ROSA: ketenfunctie informatieverwerking
Grondslag  : wettelijk
Benaming  : accountants diensten
Gegevenssoort  : Bedrijfsvoering
Object ID  : 191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174
Original ID  : id-191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174
Semanticsearch  : id-191d4cda-522f-486a-afb4-e388d62a2174
ArchiMate-views  :