Absoluut verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Absoluut verzuim
Beschrijving
Het niet op een school ingeschreven staan van een leerplichtige.Details ArchiMate-element Absoluut verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-2915d47a-45a0-4364b-fbcf-acd62231d96
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2915d47a-45a0-4364b-fbcf-acd62231d96
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Absoluut verzuim
Toelichting  : Afwezigheid van een leerling (zonder startkwalificatie) die geen inschrijving op een school heeft en ook geen vrijstelling. Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969 (art. 2 lid 1 en art. 4a lid 1 jo. art. 26 Leerplichtwet 1969).
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Onderwijsondersteuning
Sector  : FO
Afgeleid van  : 3.1 HLP; https://duo.nl/zakelijk/verzuim/verzuim/soorten-verzuim.jsp; Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim (https://wetten.overheid.nl/BWBR0039591/2017-06-01)
Bron  : FORA-WG Procesmodellering
Status  : Voorgesteld
Statusdatum  : 10-4-2023
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 2915d47a-45a0-4364b-fbcf-acd62231d96
Original ID  : id-2915d47a45a04364bfbcfacd62231d96
Semanticsearch  : absoluut verzuim